Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří svými finančními dary podporují naši činnost a pomáhají nám plnit vytčený cíl – snížit úmrtnost na nádorová onemocnění v naší zemi.

Naše programy můžete podpořit:

– přímým zasláním jednorázového daru na ligový účet u ČSOB č. 8888 88 8888/0300

– pro pravidelnou podporu vytvořením trvalého příkazu přímo na ligový účet u ČSOB

č. 8888 88 8888/0300

prostřednictvím platformy Darujme.cz

– prostřednictvím dárcovské SMS, jednorázové či trvalé. Více informací

– darem ze závěti. V závěti lze odkázat věc, finanční částku či procenta z pozůstalosti.

Darovací smlouva – fyz. osoby

Darovací smlouva – práv.osoby