V úterý 26. března od 11,00 hod. se koná v Lékařském domě ČLS J.E.P. Výroční členská schůze Ligy proti rakovině Praha.

Program

archiv článků